Skip to main content

Lefdag / Reis van de Held

Lefdag Training

De Lefdag is een kansendag waarin je jezelf en de ander beter of echt leert kennen. Ruzies kunnen worden bijgelegd en vriendschappen ontstaan of versterken. Dit wordt aangeboden voor scholen vanaf groep 7 tot beroepsonderwijs en voor volwassenen in teams en bedrijven.

 • Misschien lijken we wel meer op elkaar dan dat we denken
 • Misschien heeft de houding, uiting of plaats in de groep van een klas- of groepsgenoot wel een achterliggende reden

Aspecten van de Lefdag worden hieronder aangegeven. Je hebt namelijk lef nodig om:

 • Mee te doen
 • Je laten zien
 • Te zeggen wat je denkt en voelt
 • Excuses maken voor iets wat je gedaan hebt
 • Je grenzen aan te geven
 • Te vergeven
 • Iemand te steunen
 • Iemand een compliment geven
 • Te zijn wie je wilt zijn

Een herkenbaar aspect in deze training is het over de streep gaan van het Challenge Day programma ‘Over de streep’ van Arie Boomsma.

Tijdens een lefdag komt er veel emotie los. Na deze dag is het raadzaam om veel aandacht te besteden aan nazorg. Daarom is het te adviseren om een weerbaarheidstraining opvolgend toe te voegen als verbindend nazorg programma. Dit kan worden aangeboden als pakket.