Skip to main content

Rots en Water

Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma wat in Nederland is ontwikkeld door Freerk Ykema en inmiddels wereldwijd wordt ingezet.

Het is gebaseerd op de psycho-fysieke didactiek wat betekent dat de trainee met oefeningen wordt uitgedaagd om tot nieuwe inzichten over zichzelf en anderen te komen.

Het doel van Rots en Water is het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. De training vindt zijn toepassing in het basis- en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en geestelijke gezondheidszorg.

Kinderen leren met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven.

Rots

Rots staat voor grenzen stellen, opkomen voor jezelf en sterk staan. Ofwel weten wie je bent, weten wat je wil en weten wat je doet.

Water

Water staat voor vriendschap, verbondenheid en communicatie. Ofwel bewust worden van je eigen gevoelens, maar ook die van de ander.

Kernwoorden

 • Weerbaarder worden
 • Voor jezelf opkomen / voor een ander opkomen
 • Eigen keuzes maken / keuzes van een ander respecteren
 • Jezelf leren kennen (lichaamsbewustzijn)
 • Omgaan met pestgedrag
 • Lichaamshouding lezen en gebruiken
 • Samenwerken
 • Jezelf verweren tegen verbaal- en fysiek geweld
 • Beter concentreren
 • Sterk staan
 • Grenzen stellen
 • Emoties herkennen

Bewezen effectief

Het is bewezen dat Rots en Water grensoverschrijdend gedrag vermindert, zorgt ervoor dat pestgedrag wordt gereduceerd en dat leerlingen met een veiliger gevoel naar school gaan. Rots en Water wordt bij het Loket Gezond Leven beschreven als een ‘goed beschreven en goed onderbouwd programma’.

Basisschool breed: Rots en Water basisschool breed is speciaal gericht op de basisschool. De oefeningen zijn speciaal gericht op de leeftijd en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt, de psychologische aspecten daarvan, de motorische ontwikkeling, de cognitieve en emotionele ontwikkeling, de morele ontwikkeling en de specifieke ontwikkelingstaken. Hierdoor geven we aparte oefeningen voor de groep 1/2, voor groep 3/4, voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

Daarnaast is de preventie van ongepast seksueel gedrag een belangrijk thema. Ook is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en, indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en op school is een belangrijk thema.

Rots en Water trainingen naschools

Naschoolse trainingen voor kleine groepjes van 6 tot 10 personen.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 uur.

Deze trainingen worden eind van de middag of begin van de avond gegeven, afhankelijk van de leeftijdscategorie. Er zijn geen vaste data wanneer een training begint, maar bij voldoende aanmeldingen start de training.

Rots en Water trainingen naschools

De individuele training wordt op een afgesproken dag en tijdstip gegeven. De inhoud van de training en het aantal bijeenkomsten wordt volledig aangepast aan de hulpvraag.

Rots en Water training voor scholen

Deze training kan preventief ingezet worden voor alle leerjaren. Ook werk ik voor hulpvragen vanuit scholen en pas de training dan aan aan de hulpvraag.

Rots en Water training voor meiden en vrouwen

Deze training is gericht op de kwaliteiten van meiden en vrouwen. Tijdens deze training leren de deelnemers hoe zij vanuit eigen kracht in het leven mogen, kunnen en durven staan.

Rots en Water training voor specifieke doelgroepen of hulpvragen

Vaak individueel of in kleine groepjes.

 • Training voor kinderen of jongeren met autismespectrumstoornissen
 • Training voor kinderen en jongeren die in hun leven te maken hebben (gehad) met trauma en/of de hierbij horende verlieservaring (rouw)

Één Dag Introductie Training Rots en Water (EDIT)

U kunt mij ook inhuren voor een EDIT. De aanvraag loopt via het Rots en Water Instituut.

Het Gadaku Institute / Rots en Water NL biedt ook één dag introductie-trainingen aan voor schoolteams en organisaties. Deze dagen worden gepresenteerd door speciaal hiervoor opgeleide en geaccrediteerde advanced Rots en Water trainers niveau 2.

Het Rots en Water programma is een uiterst effectief programma dat zich richt op het vergroten van sociale vaardigheden en samenwerking, zelfkennis en zelfvertrouwen en is geschikt voor zowel jongens als meisjes in het Basis Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, hulpverlening, en jongeren met ontwikkelingsproblemen- en stoornissen.

De EDIT is bedoeld om teams te introduceren in werkwijze en doelstellingen van het Rots en Waterprogramma. Het is tevens de beste en snelste manier om het Rots en Waterprogramma schoolbreed in te voeren, en reeds functionerende Rots en Watertrainers binnen de school of organisatie te ondersteunen.

De inhoud van de EDIT is beschreven in het Rots en Water Starters boek en bestaat uit: leren gronden en centreren, ademkrachtoefeningen, grenzen aan leren voelen, respecteren, stellen en verdedigen, en het Rots en Water referentiekader voor communicatie op verschillende niveau’s (fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal niveau).

Kosten van de EDIT zijn € 1.525,- voor teams van maximaal 30 personen. Daarbij inbegrepen 15 Rots en Water Starters handboeken (kostprijs € 27,50 per stuk).

Voor informatie en reservering neemt u contact op met het Rots en Water Instituut NL. Tel: 0224-213346, e-mail: info@rotsenwater.nl